Допоможіть будь ласка обрати правильну відповідь на запитання з національного тесту на цифрову грамотність Цифрограм.

Проведено опитування серед працівників організації. Воно не масове (до 30 осіб), на паперових носіях, із використанням незначної кількості запитань закритого типу (так/ні/важко відповісти). Обрахунок результатів відбуватиметься в MS Excel. Яку з функцій при цьому доцільно використати?

Оберіть одну правильну відповідь.

1. COUNT

2. COUNTBLANK

3. COUNTA

4. COUNTIF