Що є принципом неперервної освіти?

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Повага до неповторної індивідуальності кожної людини і створення сприятливих умов для її самореалізації та самовдосконалення, розкриття деяких із її потенційних можливостей

2. Сувора наступність у поєднанні з частковою доступністю усіх етапів загальної освіти

3. Інтеграція всіх рівнів та видів освіти в цілісну систему, що забезпечує можливість оновлення й поповнення знань упродовж усього життя

4. Створення однорівневої системи професійної освіти