До квартального звіту вам поставили завдання візуалізувати отримані результати і виступити з короткою доповіддю. Під час наради необхідно підкріпити вербальну інформацію демонстрацією в електронному вигляді. Яке програмне забезпечення найкраще підійде для таких цілей?

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Pages

2. Табличний редактор Calc

3. MS PowerPoint

4. MS Publisher