Установіть відповідність між інструментами Microsoft Office та форматами файлів, які в них можна створювати:

1. Службовий лист-звернення. 2. Таблиця з графічними даними. 3. Візуальна презентація звіту. 4. Блок-схема моделі діяльності. 5. Діловий щоденник-буклет.
 А. Publisher. B. Word. С. Visio. D. Excel. E. PowerPoint. F. Outlook.

1. 1-A, 2-D, 3-E, 4-C, 5-B

2. 1-B, 2-D, 3-E, 4-C, 5-F

3. 4-B, 3-D, 2-E, 1-C, 5-A

4. 1-B, 2-D, 3-E, 4-C, 5-A