Виконавцем для реалізації алгоритму створення візуалізації статистичних наборів даних Світового банку, МВФ, Євростату та інших назвемо додаток Google Public Data Explorer. Установіть правильну послідовність дій для успішної реалізації алгоритму створення такої діаграми.

1. Налаштувати період часу й тип діаграми (лінійна, стовпчикова, картодіаграма, бульбашкова). 2. Обрати серед запропонованих наборів даних чи показників відомості для візуалізації. 3. Перейти за посиланням google.com/publicdata. 4. Поділитися створеною візуалізацією. 5. Обрати країни для порівняння й параметр показника (за наявності).

1. 5, 2, 3, 1, 4

2. 3, 2, 5, 1, 4

3. 3, 1, 2, 5, 4

4. 5, 1, 2, 4, 3