Установіть логічні пари між назвами понять з цифрової економіки та їх функціями.

1. Електронна платіжна система. 2. Електронні гроші. 3. Електронна комерція. A. Електронний сервіс для здійснення платіжних операцій в Інтернеті. B. Грошова вартість, яка зберігається в електронному вигляді на технічному пристрої, що може використовуватися для здійснення платежів. C. Будь-яка ділова активність, при здійсненні якої використовуються комунікаційні можливості Інтернету з метою отримання прибутку.

1. 1A, 2B, 3А

2. 1C, 2B, 3А

3. 1A, 2B, 3C

4. 2B, 3В, 1А