Визначте правильний перелік відповідностей. Установіть відповідність між видами компетентностей та їх описами.

1. Інформаційна і медіакомпетентність. 2. Комунікативна. 3. Технічна. 4. Споживча. А. потрібна для різних способів комунікації. В. передбачає пошук, розуміння, організацію, тощо інформації за допомогою цифрових ресурсів. С. передбачає вирішення за допомогою цифрових засобів завдань для задоволення різноманітних потреб. D. необхідна для ефективного і безпечного використання технічних та програмних засобів у розв’язанні різних завдань.

1. 1-D, 2-B, 3-A, 4-C

2. 1-B, 2-A, 3-D, 4-C

3. 1-A, 2-D, 3-C, 4-B

4. 1-C, 2-D, 3-A, 4-B