Яку орієнтацію сторінки можна обрати під час роботи з текстовим процесором?

Оберіть одну правильну відповідь.

1. вертикальна

2. книжкова

3. горизонтальна

4. портретна