Установіть відповідність між видами контролю за використанням авторських файлів та їх можливостями:

1. Надання власникам ширше повноваження щодо контролю за використанням ніж ті, що надаються їм відповідно до законодавства. 2. Обмеження кількості копіювання файлу. 3. Шифрування творів з отримання доступу із застосуванням належного ключа. 4. Надання примірника твору, який має функціональні обмеження. A. Захист від копіювання. B. Обмежена функціональність. C. Криптографічні конверти. D. Контракти.

1. 1 - А, 2 - D, 3 - В, 4 - С

2. 1 - А, 2 - С, 3 - D, 4 - В

3. 1 - В, 2 - А, 3 - С, 4 - D

4. 1 - D, 2 - А, 3 - С, 4 - В