Вам потрібно подати інформацію не в явному, а в «прихованому» вигляді. Яка технологія дозволяє це зробити?

Оберіть одну правильну відповідь.

1. ментальні карти

2. QR-код

3. презентації

4. інфографіка