Під час карантинних заходів ви вирішили підвищити власну цифрову компетентність, але рівень володіння інформаційними технологіями невисокий. Який тип онлайн-навчання варто вибрати в цій ситуації?

Оберіть одну правильну відповідь.

1. синхронний

2. асинхронний

3. індивідуальний

4. дистанційний