Для підвищення цифрової компетентності з інформаційної безпеки ви виберете курс від:

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Спільноти практик: сталий розвиток

2. Мережевої Академії Cisco

3. ЕdX

4. LINGVA SKILLS