Компоненти комп’ютерного брухту виступають предметом регулювання різних нормативних актів у сфері поводження з відходами, зокрема до них належать:

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Закон України «Про відходи»

2. Закон України «Про утилізацію»

3. Закон України «Про екологію»

4. Закон України «Про утилізацію відходів в організаціях та закладах освіти»