Вам потрібно провести відеоконференцію, виберіть програму, що призначена для цих цілей?

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Google Classroom

2. ClickMeeting

3. Twitter

4. Gmail