Установіть відповідність між прикладами пошуку файлів і папок у комп'ютері та результатами пошуку:

1. Усі файли та папки, імена яких починаються з «про». 2. Усі файли та папки, імена яких мають «про». 3. Усі файли та папки, імена яких починаються з будь-яких трьох букв і «про». 4. Усі файли та папки, імена яких починаються з «про» та мають розширення з трьох букв. A. *пpo*. B. ???про. C. про* D.про*.???.

1. 1 - D, 2 - В, 3 - А, 4 - С

2. 1 - С, 2 - А, 3 - В, 4 - D

3. 1 - А, 2 - С, 3 - D, 4 - В

4. 1 - В, 2 - D, 3 - С, 4 - А