Під час роботи з електронною таблицею у вас виникла потреба виділення та упорядкування даних.

Установіть відповідність між способом виділення й упорядкування та його результатами:

1. Упорядкування даних в алфавітному порядку, порядку зростання/спадання. 2. Вибірка даних відповідно до критеріїв. 3. Надання певного формату клітинкам в залежності від їх вмісту. 4. Зведення, яке здійснюється шляхом об'єднання одиниць сукупності в однорідні групи за істотними ознаками. A. Фільтрування. B. Групування. C. Сортування. D. Умовне форматування.

1. 1 - D, 2 - В, 3 - С, 4 - А

2. 1 - С, 2 - А, 3 - D, 4 - В

3. 1 - А, 2 - D, 3 - В, 4 - С

4. 1 - В, 2 - С, 3 - А, 4 - D