Електронна ідентифікація в Україні на сьогодні передбачає наявність:

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Факсиміле

2. Сканованих копій документів, які засвідчують особу, що зберігаються в папці з документами на персональному комп’ютері

3. Електронного підпису

4. Цифрових фотокопій документів, які засвідчують особу, що зберігаються в папці з документами на персональному комп’ютері