У роботі службовців різного рівня є ситуації, вирішення яких потребує інтерактивної взаємодії, зокрема на відстані. Під час застосування Е-комунікації є можливість проведення довільного дослідження реакції аудиторії на те чи інше висловлювання, дію керівника тощо. Установіть відповідність між застосунками та їх призначенням.

1. Вироблення спільний ідей та їх візуалізація. 2. Онлайн-опитування за комбінованою анкетою. 3. Голосування, урахування реакції на виступ/презентацію. 4. Збереження та обмін корисними нотатками. A. Google Keep. B. Google Форми. C. Padlet.com. D. Mentimeter.com.

1. 1-D, 2-B, 3-A, 4-C

2. 1-A, 2-C, 3-B, 4-D

3. 1-B, 2-A, 3-D, 4-C

4. 1-C, 2-B, 3-D, 4-A