Установіть відповідність між способом виділення й упорядкування файлів та його результатами:

1. Упорядкування даних за алфавітним порядком. 2. Вибірка даних відповідно до критеріїв. 3. Надання певного формату клітинкам залежно від їх вмісту. 4. Зведення, яке здійснюється шляхом об'єднання одиниць сукупності в однорідні групи. А. Фільтрування. В. Групування. С. Сортування. D. Умовне форматування.

1. 1 с, 2 а, 3 д, 4 в

2. 1 д, 2 в, 3 с, 4 а

3. 1 а, 2 д, 3 в, 4 с

4. 1 в, 2 с, 3 а, 4 д