Установіть відповідність між комбінацією символів доменного імені та її значенням:

1. .gov. 2. .edu. 3. .соm. 4. .оrg. А. в основному ознака неприбуткових організацій. В. ознака освітніх установ, університетів. С. використовується для комерційних організацій, які створені для отримання прибутку. D. вказує на те, що це сайт державної установи.

1. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D

2. 1-B, 2-A, 3-C, 4-D

3. 1-D, 2-B, 3-C, 4-A

4. 1-C, 2-B, 3-A, 4-D