Ви маєте адресу сайту, на якому міститься важлива для вас інформація. До якого рядка браузера слід увести цю адресу?

1. рядок стану

2. рядок статусу

3. адресний рядок

4. рядок пошуку