Під час реєстрації на сайті, слід погодитися з політикою конфіденційності та правилами користування сайту. Це необхідно для:

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Користування вашими персональними даними з правом передачі їх третім особам

2. Розуміння власниками сайту, яку інформацію і як ви збираєте, зберігаєте та захищаєте

3. Укладання з користувачем угоди нерозголошення NDA (Non-disclosure Agreement)

4. Узгодження права використання власниками сайту всіх дій користувача на сайті як його інтелектуальної власності