Розпорядники конфіденційної інформації можуть поширювати її:

Оберіть одну правильну відповідь.

1. На власний розсуд

2. За згодою осіб, які обмежили доступ до інформації

3. За згодою осіб, які розповсюджують конфіденційну інформацію

4. На власний розсуд, якщо немає заборони від власника інформації