educational

[ˌedjʊˈkeɪʃ(ə)nəl]

освітній; виховний; педагогічний, навчальний