elective

[ɪˈlektɪv]

виборчий; виборний; що має виборчі права