endearment

[ɪnˈdɪəmənt]

ласка; ніжність; симпатія