enhance

[ɪnˈhɑːns]

збільшувати, посилювати; підвищувати (ціну); підносити (якість)