excerption

[ekˈsɜːpʃ(ə)n]

вибирання уривків; виписування