expatriate

[eksˈpætrɪeɪt]

виганяти з Батьківщини; позбавляти громадянства