explication

[ˌeksplɪˈkeɪʃ(ə)n]

тлумачення, пояснення