extenuation

[ɪkˈstenjʊˈeɪʃ(ə)n]

зменшення; полегшення, пом'якшення (вини)