extrusion

[ɪkˈstruːʒ(ə)n]

виштовхування, витіснення; вигнання