lowland

[ˈləulənd]

низька місцевість, низина, оболонь, долина