neologize

[niːˈɒləʤaɪz]

утворювати (запроваджувати) нові слова