nominator

[ˈnɒmɪneɪtə]

особа, яка пропонує кандидата на виборах (призначає на посаду)