obsess

[əbˈses]

переслідувати; гнітити, заволодівати (про нав'язливу ідею тощо)