organization

[ˌɔːgənaɪˈzeɪʃ(ə)n]

організація; заснування; формування

Приклади використання слова «organization»:

It is a little organization of my own.
The backbone of the organization has been smashed.
I knowthere's no underground organization in this county.
When it comes to business and organization he’s boss.
The whole organization of this prison is stupid.

Організація — цільове досягнення певної мети. Вживається для означення соціальної групи, яка розподіляє виконання завдань між учасниками для досягнення певної колективної мети. Організації, створені людиною, характеризуються наявністю людини як активного ресурсу.