orthoptic

[ɔːˈθɒptɪk]

що стосується нормального зору