outgoing

[autˈgəuɪŋ]

що відходить (від'їжджає, відбуває)