overspend

[ˌəuvəˈspend]

витрачати надто багато; розтринькувати гроші