preheat

[ˌpriːˈhiːt]

попередньо нагрівати, підігрівати