1. Головна
  2. Англійсько-український словник
  3. Слова на тему «Зовнішність»

Слова на тему «Зовнішність» на англійській мові

Перевірте свої знання слів на тему «Зовнішність». Для цього натисніть «Приховати» та відкривайте окремі слова для перевірки.

Слово Транскрипція Переклад
arched [ɑːʧt] арочний; склепінчастий, дугою (брови)
attractive [əˈtræktiv] привабливий, принадний, притягальний
bald [bɔːld] лисий; голий; оголений
beard [bɪəd] борода
beautiful [ˈbjuːtɪfʊl] красивий
beauty [ˈbjuti] краса, красотка
breast [brest] груди
brow [brau] брова; нахмуритися; насупитися
bushy [ˈbʊʃɪ] вкритий чагарником, густі (брови)
chin [tʃɪn] підборіддя
common [ˈkɒmən] звичайний, загальний, громада
complexion [kəmˈplekʃn] колір обличчя
curly [ˈkɜːlɪ] кучерявий; завитий; хвилястий
dimple [ˈdɪmpl] ямочка (на щоці, підборідді)
ear [ɪə] вухо, слух
elbow [ˈelbəu] лікоть
face [feɪs] обличчя, особа
fat [fat] товстий, жир, сало
figure [ˈfɪgə] фігура, зображати
finger [ˈfɪŋgə] палець, доторкатися
flush [flʌʃ] румянець, бити струминою, вирувати; ринути, линути
foot [fʊt] нога, стопа; фут
forehead [ˈfɒrɪd] лоб, чоло
fresh [frɛʃ] свіжий
haircut [ˈhɛəkʌt] підстригання, стрижка
handsome [ˈhans(ə)m] гарний; значний, великий; щедрий, шляхетний
height [haɪt] висота, зріст
knee [ni:] коліно
leg [lɛg] нога, гомілка, вдаряти ногою
lobe [ləub] мочка вуха, частка
lovely [ˈlʌvli] гарний, прекрасний
mouth [maʊθ] рот, вуста
nail [neɪl] цвях; ніготь
neck [nɛk] шия, шийка
oval [ˈəuv(ə)l] овальний; овал
pale [peɪl] блідий, тьмяний; паля
plain [pleɪn] рівнина; простий; просто, ясно
pretty [ˈprɪti] гарненький, приємний
round [raʊnd] круг, круговий; навколо; раунд
short [ʃɔːt] короткий
stomach [ˈstʌmək] живіт, шлунок
straight [streɪt] прямий, рівний, прямо
tall [tɔːl] високий, рослий; заввишки
thin [θɪn] тонкий, худий, тоншати, схуднути; ненасичений
thumb [θʌm] великий палець руки
tongue [tʌŋ] язик, язичок; манера говорити
tooth [tuːθ] зуб
ugly [ˈʌɡli] потворний
waist [weɪst] талія
weight [weɪt] вага
wrist [rɪst] зап’ясток