1. Головна
  2. Англійсько-український словник
  3. Слова на тему «Професії»

Слова на тему «Професії» на англійській мові

Перевірте свої знання слів на тему «Професії». Для цього натисніть «Приховати» та відкривайте окремі слова для перевірки.

Слово Транскрипція Переклад
accountant [əˈkauntənt] бухгалтер
actor [ˈæktə] актор, діяч
actress [ˈæktrɪs] актриса
architect [ˈɑːkɪtekt] архітектор, будівничий
author [ˈɔːθə] автор
cook [kʊk] готувати, кухар
doctor [ˈdɒktə] лікар
driver [ˈdraɪvə] водій
engineer [ˌenʤɪˈnɪə] інженер, проєктувати
farmer [ˈfɑːmə] фермер
journalist [ˈʤɜːn(ə)lɪst] журналіст
judge [ʤʌʤ] суддя, експерт; судження, оцінка
lawyer [ˈlɔːjə] адвокат, юрист
lecturer [ˈlekʧərə] лектор
model [ˈmɒdl] модель
nurse [nɜːs] медсестра, нянька
painter [ˈpeɪntə] художник
pilot [ˈpaɪlət] Пілот
policeman [pəˈliːsmən] поліцейський
politician [ˌpɒlɪˈtɪʃ(ə)n] політик, політикан
postman [ˈpəustmən] листоноша
scientist [ˈsaɪəntɪst] вчений
secretary [ˈsekr(ə)trɪ] секретар
soldier [ˈsəulʤə] солдат
tailor [ˈteɪlə] кравець, шити
teacher [ˈtiːʧə] вчитель
waiter [ˈweɪtə] офіціант
waitress [ˈweɪtrɪs] офіціантка