1. Головна
  2. Англійсько-український словник
  3. Слова на тему «Професії»

Слова на тему «Професії» на англійській мові

Перевірте свої знання слів на тему «Професії». Для цього натисніть «Приховати» та відкривайте окремі слова для перевірки.

Слово Транскрипція Переклад
accountant [əˈkaʊntənt] бухгалтер
actor [ˈak-tər] актор, діяч
actress [ˈaktrɪs] актриса
architect [ˈɑːkɪtekt] архітектор, будівничий
author [ˈɔ:θə] автор
cook [kʊk] готувати, кухар
doctor [ˈdɒktə] лікар
driver [ˈdrʌɪvə] водій
engineer [ɛndʒɪˈnɪə] інженер, проєктувати
farmer [ˈfɑːmə] фермер
journalist [ˈdʒəːn(ə)lɪst] журналіст
judge [dʒʌdʒ] суддя, експерт; судження, оцінка
lawyer [ˈlɔːjə] адвокат, юрист
lecturer [ˈlekʧərə] лектор
model [ˈmɒdl] модель
nurse [nə:s] медсестра, нянька
painter [ˈpeɪntə] художник
pilot [ˈpʌɪlət] Пілот
policeman [pəˈliːsmən] поліцейський
politician [pɒlɪˈtɪʃ(ə)n] політик, політикан
postman [ˈpəʊs(t)mən] листоноша
scientist [ˈsaɪəntɪst] вчений
secretary [ˈsɛkrɪt(ə)ri] секретар
soldier [ˈsəʊldʒə] солдат
tailor [ˈteɪlə] кравець, шити
teacher [ˈtiːtʃə] вчитель
waiter [ˈweɪtə] офіціант
waitress [ˈweɪtrɪs] офіціантка