Iсторiя футболу бере свiй початок з античних часiв. У Європi iгри з м’ячем набули популярностi в Англiї. Сучасний футбол зародився зi створенням футбольної асоцiацiї в Лондонi.

Якщо вiрити китайським легендам, то футбол винайшов Жовтий iмператор Хуандi 5 тисяч рокiв тому.

У 1313 i 1314 роках вийшли укази англiйського короля Едуарда II, якi забороняли в Лондонi неконтрольовану небезпечну гру, що збирала величезну кiлькiсть людей i закiнчувалася численними пошкодженнями. Загалом до 1667 року в Англiї вийшло понад 30 королiвських указiв, якi в тому чи iншому виглядi забороняли гру у футбол.
Футбол (англ. football) ставав дедалi популярнiшим у Британiї, футболiстом. Про гру згадували у своїх творах письменники XV—XVIII столiть.

1867 року проведено перший у свiтi, як вважають, офiцiйний футбольний турнiр, кубок Юдана, найстарiший у футболi трофей, який розiгрують досi, названий на честь мiсцевого футбольного ентузiаста i власник театру Томаса Юдана. Змагання проводилися у два тури. У першому турi гралися стиковi матчi, коли команда, яка програла, вибувала iз змагання. У фiналi зустрiлися три команди, якi зiграли по двi зустрiчi мiж собою по черзi. У фiнальнiй стадiї турнiру Халлам завдав двi поразки клубам Норфолк та Макензi i здобув головний трофей. Друге мiсце посiв клуб Норфолк, завдавши поразки Макензi.

20 липня 1871 року Чарльз Алкок виступив з пропозицiєю проведення першого розiграшу Футбольного Кубку мiж членами ФА. Кубок футбольної Асоцiацiї або, як ще його називають, Кубок Англiї, швидко здобув популярнiсть i через кiлька рокiв всi клуби Англiї прагнули взяти участь у цих змаганнях. Для цього вони повиннi були прийняти правила ФА, що сприяло швидкому поширенню унiверсальних футбольних правил. Цi базовi правила стали загальновизнаними футбольними правилами сьогоднi. Перший турнiр на Кубок Футбольної Асоцiацiї Англiї був проведений у 1871—1872 роках.

У 1888 роцi за iнiцiативою менеджера футбольного клубу Астон Вiлла Вiльяма Мак-Грегора, був заснований перший регулярний чемпiонат з футболу. Вiд iменi свого клубу Мак-Грегор звернувся з пропозицiєю до решти 11 провiдних клубiв країни. Органiзацiйне засiдання пройшло в Лондонi 22 березня 1888 року. Основна проблема в органiзацiї чемпiонату полягала в тому, що на випадок поразки на початкових етапах турнiру команди залишались без iгрової практики протягом майже року, в результатi чого вони несли великi фiнансовi збитки i втрачали уболiвальникiв. Усi питання остаточно були врегульованi 17 квiтня 1888 року в Манчестерi. Так з 12 клубiв утворилося Футбольна лiга Англiї, iнiцiатором заснування якої стала Астон Вiлла.
Перша мiжнародна гра була зiграна в Шотландiї 30 листопада 1872 року. Чарльз Алкок, який був обраний керiвником ФА у вiцi 28 рокiв, виступив з iдеєю органiзацiї проведення мiжнародних змагань, запровадивши щорiчнi зустрiчi мiж нацiональними збiрними Англiї та Шотландiї. В 1870—1871-х вiн розмiстив рекламнi оголошення в газетах Единбургу та Глазго, пропонуючи футболiстам провести мiжнародний матч мiж збiрними двох країн. Однак належної пiдтримки така пропозицiя в Шотландiї не дiстала. З цiєї причини в 1870 та 1871 роках були проведенi матчi, в яких збiрнiй Англiї протистояли шотландцi, що проживали виключно в Англiї.
Перший не європейський мiжнародний футбольний матч вiдбувся 28 листопада 1885 року в мiстi Ньюарк, Нью-Джерсi мiж збiрними США та Канади, канадцi перемогли 1-0.
Коли футбол набирав популярностi в 1870-х та 1880-х, професiональнi футболiсти не мали права виступати в Футбольних асоцiацiях Англiї та Шотландiї. На початку 1880-х, коли футбольний клуб Вондерерс розформувався та припинив iснування, на пiвночi Англiї команди почали наймати гравцiв, яких називали «футбольними спецiалiстами» (professors of footbal), переважна бiльшiсть яких була з Шотландiї. Так футбол почав поступово переходити на професiональнi рейки. Клуби з пiвнiчної Англiї почали виплачувати футболiстам грошову винагороду i команди почали поступово переважати в класi аматорiв з пiвдня. Блекберн Роверс став першим клубом з пiвночi, який дiйшов до фiналу Кубка Англiї в 1882 роцi i поступився Олд Естонiанс, який став останнiм аматорським клубом, що виграв трофей.

Одна з перших англiйських жiночих футбольних команд «Дiк Керр Ледiс» з Престона стала настiльки популярна, що її матчi допомагали збирати грошi для благодiйних органiзацiй. У 1921 роцi жiнкам заборонили виступати пiд егiдою Футбольної лiги Англiї. Iсторiя ФА засвiдчила, що ця заборона зупинила розвиток жiночого футболу впродовж наступних 40 рокiв.

У 1904 роцi в Парижi створено ФIФА — Мiжнародну федерацiю футболу, яка об'єднувала нацiональнi федерацiї. Згодом футбол включено до програми Олiмпiйських iгор, а з 1930 року почали проводити чемпiонати свiту з футболу.
Зараз футбол в економiчно розвинутих країнах є прибутковим бiзнесом, а провiднi футбольнi клуби Європи мають рiчнi бюджети на рiвнi кiлькох сотень мiльйонiв євро.