1. Головна
  2. Колонка автора
  3. Якщо ваші права порушені, ви можете звернутися до Європейського суду з прав людини

Якщо ваші права порушені, ви можете звернутися до Європейського суду з прав людини

Якщо ваші права порушені, ви можете звернутися до Європейського суду з прав людини. Ми розкажемо, як це зробити правильно.

Насамперед зазначимо, що Європейський суд з прав людини – це міжнародний суд, який може розглядати тільки заяви від осіб, організацій та підприємств, які стверджують, що їхні права, гарантовані Європейською конвенцією з прав людини, були порушені. Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого значна кількість європейських держав зобов’язалися забезпечувати певні фундаментальні права. Ці права викладені в самій Конвенції, а також у Протоколах №№ 1, 4, 6, 7, 12 і 13 до неї. 90% скарг ЄСПЛ відхиляє.
Аби з вашою заявою такого не сталося, дотримуйтесь встановлених критеріїв прийнятності:

1) Ваші скарги стосуються порушення одного чи декількох прав, викладених у Конвенції та Протоколах до неї;
2) скарги спрямовані проти держави, яка ратифікувала Конвенцію чи відповідний Протокол;
3) скарги стосуються фактів, за які несе відповідальність певна державна структура (законодавчий або, виконавчий орган, суд тощо). Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб чи недержавних організацій;
4) скарги стосуються фактів чи подій, які мали місце після дати ратифікації державою Конвенції чи відповідного Протоколу;
5) порушення основоположного права стосується Вас особисто і безпосередньо (Ви маєте «статус жертви»);
6) Ви надали національній правовій системі можливість виправити порушення Ваших прав («вичерпання національних засобів правового захисту»); зазвичай це означає, що перед поданням скарги в Суд, Ви повинні подати ті самі скарги в національні суди, в тому числі у найвищу судову інстанцію.
7) Ви подали до Суду заповнену належним чином заяву протягом шести місяців після дати винесення остаточного рішення на національному рівні.
8) Ви повинні обґрунтувати свою заяву: чітко описати обставини справи та додати на їх підтвердження документи, рішення, медичні довідки, показання свідків тощо;
9) Ви можете показати, що предметом Вашої скарги є невиправдане втручання у Ваше фундаментальне право. Ви не можете просто скаржитися на те, що судове рішення було несправедливим чи неправильним; Суд не є апеляційною інстанцією по відношенню до національних судів та не може скасовувати чи міняти їхні рішення;
10) Ваші скарги не були вже розглянуті Судом або іншим міжнародним органом. Слід також зважати на те, що Суд отримує десятки тисяч заяв щороку. Він не має ресурсів для розгляду малозначущих чи повторних скарг, які подаються не по суті і якими не повинен займатися міжнародний наглядовий орган. Подібні скарги можуть бути визнані неприйнятними через зловживання правом на подання заяви, так само як і у випадках, коли заявник вдається до погроз або ненормативної лексики. Заява так само може бути відхилена, якщо оскаржувані заявником обставини не завдали йому дійсної та суттєвої шкоди, не піднімають нові питання захисту прав людини, які потребують розгляду на міжнародному рівні, та були вже розглянуті національними судами.

Також слід зазначити, що починаючи з 16 березня 2020 року, Суд відтермінував правило за статтею 35 Конвенції, згідно якого у заявників є шість місяців для подання заяви після вичерпання національних засобів правового захисту. Це відтермінування, первісно встановлене на один місяць, тепер було збільшено до трьох місяців. Це означає, що кожен, для кого шестимісячний термін починається, триває або збігає в період з 16 березня до 15 червня 2020 року включно, матиме дев'ять місяців з дати остаточного рішення на національному рівні аби подати заяву до Суду. Це враховуватиметься Судом при визначенні того, чи заявник дотримався вимог статті 35 Конвенції.

Ольга Семенюк - заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів)

#ЮстиціяВолині

Коментарі

Читайте також

З початку року на Волині горе-батьки сплатили понад 24 млн грн аліментів на утримання дітей

З початку  року на Волині горе-батьки сплатили понад 24 млн грн аліментів на утримання дітей
Органи державної виконавчої служби нагадують, що за ухилення від сплати аліментів може наступати відповідальність: від адміністративної до кримінальної.

Право на звернення - найважливіший інструмент захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина

Право на звернення - найважливіший інструмент захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина
Забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення є одним з пріоритетних напрямків роботи Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів).