1. Головна
  2. Колонка автора
  3. Процедура санації боржника: коротко про основне

Процедура санації боржника: коротко про основне

Що таке процедура санації боржника?

Під санацією розуміється система заходів, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.
Господарський суд вводить процедуру санації у разі, якщо є підстави вважати, що платоспроможність боржника може бути відновлена.

Офіційне повідомлення відомостей про введення процедури санації оприлюднюється на офіційному веб-порталі судової влади України.

План санації. Що це?

В процедурі санації боржника збори кредиторів схвалюють план санації, який розпорядник майна подає до господарського суду. Господарський суд постановляє ухвалу про затвердження плану санації або про відмову у затвердженні плану санації.

План санації обов’язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати працівникам.

План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за умови погашення всіх вимог кредиторів, внесених до реєстру вимог кредиторів.

План санації може бути змінений відповідно до порядку його схвалення.
План санації державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, має бути попередньо погоджений з органом, уповноваженим управляти державним майном.

Хто може бути керуючий санацією?

Керуючий санацією боржника призначається господарським судом з числа арбітражних керуючих. Управління боржником переходить до керуючого санацією, який має діяти згідно з затвердженим планом санації.
Органи управління боржника протягом 15 днів з дня прийняття рішення про введення процедури санації та призначення керуючого санацією зобов’язані здійснити передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей.

Повноваження арбітражного керуючого на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство може здійснювати одна й та сама особа.

Які заходи можуть застосовуватись для відновлення платоспроможності боржника?

Закон передбачає низку заходів, за допомогою яких може бути заплановано відновлення платоспроможності боржника, серед яких:

реструктуризація підприємства;
перепрофілювання виробництва;
закриття нерентабельних виробництв;
відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини;
виконання зобов’язання боржника третіми особами;
продаж частини майна боржника;
відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів;
ліквідація дебіторської заборгованості;
реструктуризація активів боржника;
одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит;
звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації.

За результатами проведення процедури санації боржник або відновлює платоспроможність, або (у разі неможливості його відновлення) переходить до наступної процедури – ліквідації.

Ольга Семенюк - заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів)


#ЮстиціяВолині

Коментарі

Читайте також