Вивчення англійського алфавіту являє собою перший крок, з якого необхідно вивчати мову. Крім того, знання англійських літр - необхідні та обов’язкові навички для сучасних молодих людей, адже їх використання дуже часто зустрічається в повсякденному житті, наприклад, продиктувати ім’я, вулицю чи поштову скриньку. А правильна вимова - запорука успішного освоєння мови.

Всім знайома ситуація, коли потрібно вимовити англійське слово по буквам - наприклад, продиктувати адресу електронної пошти або назву сайту. Ось тут і починаються дивні назви - «i» - «як паличка з крапкою», «s» - «як долар», «q» - «де українська й».

Англійська транскрипція

Коли ви будете знайомитися з правилами читання слів англійської мови і вчити нові слова, вам необхідно буде вивчити транскрипцію. Вона використовується у всіх словниках, і якщо ви будете її знати, це раз і назавжди зніме для вас проблему правильної вимови нових слів. При цьому майте на увазі, що вимова окремої літери та вимова її у слові можуть різнитися.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Голосні та приголосні букви

В англійському алфавіті 26 букв: 20 приголосних і 6 голосних. Голосні букви - це A, E, I, O, U, Y. Найчастіше в словах зустрічаються літери E та Т, найрідше – Z та Q. Основою для англійського алфавіту стали латинські літери.

В англійській мові є кілька букв, на які потрібно звернути особливу увагу, оскільки у них є певні особливості, які потрібно враховувати при вивченні алфавіту.

👌 Буква Y в англійській мові може читатися як голосний і як приголосний звук. Наприклад, в слові «yes» - це приголосний звук [ j ] (й), а в слові «many» - голосний звук [ i ] (і).

👌 Літери в словах, як правило, передають тільки один звук. Буква X - виняток. Вона передається відразу двома звуками - [ ks ] (кс).

👌 Буква Z в алфавіті по-різному читається в британському та американському варіантах. Британський варіант - [ zɛd ] (зед), американський варіант - [ zi: ] (зі).

👌 Відрізняється і вимова букви R. Британський варіант - [ a: ] (а), американський варіант - [ a:r ] (ар).

Класифікація приголосних звуків

У подальшому, коли ви торкнетеся правил вимови англійських слів, наприклад, множини іменників, вам необхідно чітко розподіляти приголосні на глухі та дзвінки:
Глухі: [ p ] [ t ] [ f ] [ s ] [ ʃ ] [ k ] [ θ ]

Дзвінкі: [ b ] [ d ] [ v ] [ z ] [ ʒ ] [ g ] [ ð ] [ m ] [ n ] [ l ] [ ŋ ] [ w ] [ r ] [ j ]
При вимові глухих приголосних голосова щілина розкрита і повітря, яке видихається, проходить через гортань беззвучно. При вимові дзвінких приголосних голосові зв’язки зближені й напружені. Повітря, що видихається приводить їх у коливання, в результаті чого утворюється дзвінкий звук.

Що таке спеллінг?

Знання алфавіту сприятиме можливості легко вимовити по буквах будь-яке англійське слово. Це вміння необхідно, коли потрібно під диктовку записати англійські імена. Якщо англійська потрібна вам по роботі, така навичка може дуже стати в нагоді, оскільки англійські імена, навіть однакові за звучанням, можуть писатися декількома способами. Тому для самих британців і американців абсолютно природним вважається попросити вимовити ім’я по буквах, якщо потрібно його записати (spell it) - звідси слово спеллінг (проголошення по буквах), яке ви можете побачити в різних навчальних програмах.

Дифтонги та диграфи

Цікава відмінність англійського та українського алфавіту полягає в тому, що не дивлячись на кількісну перевагу букв, в українській мові менше звуків, ніж в англійській — їх 38, в той час як в англійській — цілих 44! Тому в англійській мові існує визначення дифтонгів (diphthongs) («ді» – «два», «фтонг» – «звук») - поєднань двох голосних звуків, що утворюють тільки один склад. Приклади дифтонгів в англійській мові: [ ou ], [ oi ], [ ie ], [ ue ], [ au ], [ ai ].

При читанні та вимові слів, ми можемо стикнутися з диграфами. В англійській мові існує феномен, коли поєднання декількох букв народжує звук не подібний ні на одну з них. Це і є диграф. Правильну вимову англійського алфавіту та таких поєднань слідує просто запам’ятати. Приклади диграфів:
goose – оо – [ u: ] – гусак;

physics – ph – [ f ] – фізика;

thief [ θiːf ] – th – [ θ ] – злодій

Правила читання англійських букв необхідно досконально зрозуміти та запам’ятати. Завдяки цим правилам ви зможете прочитати будь незнайоме вам слово.

Довгота звуку

В англійській мові дуже важливо дотримуватися довготи звуків, оскільки вона впливає на зміст слова. Для прикладу візьмемо слово «ship» - судно, у якому звук [ i ] короткий. Якщо ж вимовляти цей звук довше як [ і: ], слово отримає зовсім інше значення «sheep» - вівця.

До довгих звуків в англійській мові належать: B, C, D, E, G, P, Q, R, T, U, V.

До коротких: A, F, H, I, J, K, L, M, N, O, S, W, X, Y, Z.

Вивчення алфавіту різними методами

Для вивчення букв англійського алфавіту, їх написання та читання, можна використовувати різні методи. Серед найбільш поширених є алфавіт у картинках, вивчення за допомогою віршиків, відео та ігор. Наприклад, пропонуємо вашій увазі спеціально підготовлене зображення з англійським алфавітом, що містить приклади назв тварин і предметів, що починаються на відповідні літери:

Якщо слухова пам’ять у вас працює краще, ніж зорова, почніть співати алфавіт. В Інтернеті ви знайдете безліч аудіо - і відеозаписів. Наведемо найкращі пісні про англійський алфавіт.

Слова цієї пісні для вивчення англійського алфавіту:
A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S

T U V

W X Y and Z

Now you know your ABC

Next time won’t you sing with me
Ось ще гарне відео:

Наступне відео дуже веселе і можна співати разом: