1. Головна
  2. Колонка автора
  3. 10 важливих змін, внесених до нормативно-правових актів з питань банкрутства

10 важливих змін, внесених до нормативно-правових актів з питань банкрутства

У вересні цього року набули чинності зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань банкрутства. Відтак, внесено зміни до Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих.

Інформуємо, що станом на 17.09.2020 на території Рівненської області розміщено офіси 15 арбітражних керуючих. Крім того, господарським судом залучено до участі у справах про банкрутство/неплатоспроможність 18 арбітражних керуючих інших регіонів України. Варто зауважити, що 5 арбітражних керуючих області відповідають вимогам керівника стажування, тому забезпечують проходження стажування 2 осіб, що мають намір здійснювати діяльність арбітражних керуючих.

Тож публікуємо 10 важливих нововведень, які потрібно знати:

1. Строк проведення планової перевірки арбітражних керуючих збільшено з 8 до 10 робочих днів.

2. Планова перевірка не проводиться у разі зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого на строк понад 30 днів.

3. Місцем проведення позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого, право на здійснення діяльності якого тимчасово зупинено на строк понад 30 днів, є місцезнаходження органу контролю.

4. Позапланову перевірку (виїзну/невиїзну) проводить Міністерство юстиції або територіальний орган Мін’юсту (структурний підрозділ територіального органу), визначений Міністерством юстиції, крім випадків проведення позапланової перевірки з підстав неподання або подання не в повному обсязі арбітражним керуючим у встановлений строк документів обов’язкової звітності або виявлення недостовірних даних у документах обов’язкової звітності, поданих арбітражним керуючим, та неподання документів, які підтверджують виконання про усунення порушень, виявлених за результатами проведення перевірки, в установлений органом контролю строк, або подання документів, які не підтверджують виконання такого розпорядження у повному обсязі.

5. Арбітражний керуючий має письмово повідомити орган контролю про необхідність перенесення проведення перевірки з об’єктивних підстав із наданням підтверджуючих документів не пізніше робочого дня, який передує першому дню перевірки.

6. До перевірки арбітражного керуючого можна залучати найдосвідченіших та висококваліфікованих арбітражних керуючих у кількості не більше двох осіб за погодженням із Радою арбітражних керуючих України або радою арбітражних керуючих регіону.

7. Вони надають власну правову позицію з питань, що виникають під час проведення перевірки, комісії та арбітражному керуючому, діяльність якого перевіряється.

8. У разі виявлення за результатами перевірки грубого порушення арбітражним керуючим законодавства під час виконання повноважень комісія обов’язково зазначає причинно-наслідковий зв’язок між вчиненим арбітражним керуючим порушенням та наслідками, які настали (можуть настати) для боржника та/або кредиторів.

9. Мін’юст має право вносити на розгляд Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих пропозиції щодо встановлення відповідності висновків акта перевірки вимогам законодавства.

10. Встановлення за результатами перевірки факту зайняття діяльністю, несумісною з діяльністю арбітражного керуючого, є однією з підстав для внесення до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих подання про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності.

Мін'юст - твій юридичний партнер!


#ЮстиціяВолині

Коментарі

Читайте також