Ковельський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги посередництвом сертифікованого медіатора Оксани Воробей в тісному партнерстві з Ковельським міським центром соціальних служб активно сприяє впровадженню медіації як альтернативного способу вирішення сімейних спорів.

Медіація (від лат. mediare – бути посередником) — це процес, під час якого зустрічаються дві або більше сторін конфлікту за присутності третьої нейтральної сторони (медіатора), яка сприяє досягненню сторонами взаємної згоди у вирішенні суперечки. При цьому фокус зосереджується на інтересах сторін, а не на правових позиціях і обґрунтованості вимог. За медіації сторони конфлікту самотужки знаходять рішення.

Це одна з ефективних технологій врегулювання сімейних суперечок у позасудовому порядку. Медіатор допомагає сторонам конфлікту виробити певну угоду щодо суперечки, при цьому сторони повністю контролюють процес ухвалення рішення з врегулювання суперечки і загальні умови.

Переваги медіації:

- медіація допомагає заощадити час, гроші та емоційні сили учасників конфлікту;

- обстановка, організація і зміст процесу визначаються в індивідуальному порядку;

- медіація орієнтована не на конфлікт (пошук винних) або на виграш, а на пошук конструктивного рішення;

- приватні інтереси учасників конфлікту захищені конфіденційністю;

- завдяки медіації учасники суперечки можуть подивитися на конфлікт з точки зору перспективи, себто спроектувати подальший розвиток подій;

- у разі вирішення суперечки за допомогою медіації досягнуті домовленості, як правило, довговічніші й відповідають реальному стану речей, що не лише сприяє втіленню їх у життя, а й робить їх здійснення обапільно вигідним.

Особливість медіації як технології переговорів полягає в тому, що участь у них беруть самі учасники конфлікту: люди, зацікавлені у вирішенні спору, самі шукають оптимальне рішення.

Основне завдання медіатора – так побудувати діалог між сторонами конфлікту, налагодити комунікацію та заохотити учасників суперечки до пошуку рішення, щоб подолавши внутрішній супротив, вони почали співпрацювати, могли почути одне одного і абстрагуватися від взаємних звинувачень. У такий спосіб кожна зі сторін буде зацікавлена в пошуку такого рішення, котре би задовольнило протилежну сторону.

Знайте! Вирішення сімейних спорів шляхом застосування медіації забезпечує пошук взаємовигідного рішення, яке втілюватимуть у життя самі сторони конфлікту. Сімейна медіація є найдієвішим методом, який базується, насамперед, на роботі з інтересами та потребами, а не з позиціями сторін, які можуть навіть не думати про альтернативу.