Верховенство права – фундаментальний принцип, який передбачає рівність усіх і кожного перед законом та неминучість покарання за його порушення.

Принцип верховенства права є основою для сталого розвитку суспільства та охоплює практично всі аспекти життя громадян України: від безпеки особистості, права власності та розв’язання конфліктів – до ефективної боротьби з корупцією.

Соціологічні дослідження показують, що індекс верховенства права прямо пропорційно впливає як мінімум на чотири фактори в країні: ВВП на душу населення, середню тривалість життя, рівень дитячої смертності та кількість вбивств.

Фундаментом верховенства права є рівень суспільної правосвідомості.

Важливу роль у формуванні правосвідомості будь-якого суспільства, українського зокрема, відіграє система виховання, що спрямована на підготовку майбутнього громадянина як людини правової. Саме громадянин, що дотримується правових норм, здатен забезпечити поступальний розвиток демократичної, правової держави.

Правове виховання спрямоване на фіксацію у свідомості людини таких настанов, які є своєрідними орієнтирами у повсякденному житті:

– повага до закону та законності, ставлення до них як до вищих соціальних цінностей, без яких неможливо реалізувати себе цивілізованим шляхом, захистити власні права та свободи;

– наявність правомірних цілей, планів, намірів у житті, діяльності, вчинках та несприйняття всього протиправного;

– потреба, бажання, навички поводитися правомірно, керуючись стійкими правовими мотивами;

– наявність непохитного імунітету до криміногенних спокус;

- природне прагнення допомогти правоохоронним органам у розкритті злочину, сприяти реалізації принципу невідворотності покарання;

– намагання утримати інших громадян від правопорушень і спонукати їх до правомірної поведінки;

– підтримання правопорядку на роботі, за місцем навчання або проживання.

Для досягнення окреслених цілей слід з юнацьких років плекати в неокріплих індивідуумах навички правомірної поведінки, позитивні мотиви активної участі в суспільному житті, соціальний оптимізм, здатність здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальне рішення, уміння юридично грамотно орієнтуватись у конкретних життєвих ситуаціях та діяти згідно з правовими нормами.

Мусимо навчити громадян з малих літ аналізувати і з правової точки зору оцінювати події та діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях.

Підвищення рівня правової свідомості, культури та освіченості людей неминуче мотивуватиме та стимулюватиме їх до вирішення правових проблем у правовий спосіб за допомогою наявних механізмів та сервісів, створить потужний суспільний запит на якісну публічну послугу, а також формуватиме нетерпимість до проявів корупції.

Це найкраща інвестиція в найдорожче, що ми маємо – в наш соціальний капітал. Підвищення рівня правової освіченості українців, зменшить рівень побутової корупції та сприятиме розвитку громадянського суспільства в Україні.